معرفی واحد

پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی نگاره در راستای اهداف کارآفرینی و اشتغال‌زایی با همکاری کارگاه تولیدی صنایع‌دستی آفرینه  وابسته به شرکت تعاونی لاجورد کبودان و کارگاه مد و لباس پوشینا  وابسته به موسسه مطالعات هنراسلامی اقدام به تولید دستآوردهای پژوهشی مرکز می‌نماید در زیر نمونه‌هایی از تولیدات آورده شده است.

پژوهشکده در ادامه اهداف کارآفرینی و اشتغال‌زایی و ورود صنعتگر هنر به بازار کار دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقدام به همکاری با هنرمند و صنعتگر هنر و برگزاری آموزش هنرهای صنایع دستی با همکاری کارگاه صنایع‌دستی آفرینه و کارگاه مد و لباس پوشینا دوره‌های زیر برپا می کند.

پوسترهای فعالیت‌های کارگاه تولیدی صنایع‌دستی آفرینه

پوسترهای فعالیت‌های کارگاه مد و لباس پوشینا