سرآغاز

مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره با هدف شناسایی منابع آثار هنر اسلامی و گسترش پژوهش در زمینه های گوناگون هنر اسلامی، در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور، با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس گردیده است. از جمله فعالیت های این مرکز می توان به انتشار نشریه تخصصی سفالینه و  برگزاری همایش علمی پژوهشی ” هنر اسلامی شماره یک، دو و سوم نام برد

زمینه‌های فعالیت

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در  زمینه هنر اسلامی
 • اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای هنر اسلامی به منظور تحقق اهداف مرکز
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط
 • همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی،‌ خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت
 • فعالیت های پژوهشی در زمینه هنر اسلامی با رعایت قوانین و مقررات
 • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز
 • انتشار مجله،‌کتاب علمی، جزوه آموزشی،  تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف مرکز طبق ضوابط و مقررات مربوط
 • برگزاری همایش های علمی و  ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

ریاست مرکز: دکتر مهناز شایسته‌ فر مدیر مسئول نشریه مطالعات هنر اسلامی، دارای مدرک دکتری هنراسلامی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، عضو دانشیار دانشگاه تربیت‌ مدرس و مدیر عامل موسسه مطالعات هنراسلامی هستند که سابقه تدریس دروس دو گروه پژوهش هنر و هنر اسلامی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را دارند. ایشان مدیریت گروه هنر اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس را به عهده داشته‌ اند و بیش از 30 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و هدایت نموده اند.
دکتر شایسته فر از سال 83 تاکنون مدیر مسئولی و سردبیری دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسلامی را بر عهده دارند. او بیش از 200 مقاله در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده و در ده ها همایش داخلی و خارجی شرکت داشته اند.

برنامه پنج ساله مرکز نگاره

برنامه پنج ساله مرکز

دستاوردهای مرکز در برنامه پنج ساله

 • دانشنامه هنر شیعی
 • معماری و هنرهای وابسته به در دوران سلاجقه
 • هنر دوران آل زیار
 • شناسایی هنرهای سنتی و صنایع دستی کرمان
 • شناسایی منابع و آثار صنایع دستی استان فارس
 • شناسایی هنر و معماری دوران حاکمیت سامانیان
 • شناسایی منابع و آثار هنرهای سنتی و صنایع دستی سلاجقه
 • تدوین راهکارهای مناسب جهت حمایت و تقویت تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه صنایع دستی
 • مکاتب و سبکهای هنری
 • راه اندازی سایت های آموزشی و پژوهشی
 • راه اندازی همایش های داخلی و خارجی
 • برپایی نمایشگاه ها و دستاوردهای انتشاراتی و پژوهشی
 • راه اندازی نشریه هنرهای شیعی
 • برنامه ریزی تورهای گردشگری
 • نگارگری اسلامی
 • تزیینات کتیبه ای مساجد جامع
 • هنر شیعی آل بویه
 • تحقیق و پژوهش بنیادی به روش کتابخانه ای  و میدانی در زمینه طراحی ایرانی
 • معماری اسلامی
 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه هنر اسلامی
 • زمینه سازی مناسب در جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی
 • مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
 • شناسایی منابع آثارهنر اسلامی در کتابخانه ها و موزه های داخل و خارج از کشور
 • دستیابی به نوع تحول و توسعه ویژگی های آثار هنر اسلامی در ایران و جهان.