چکیده فعالیت‌ها

پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی با افتخار اعلام می‌دارد، آماده مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهادها و سازمان‌های دولتی می‌باشد.

موسسات و سازمان‌هایی که در حال همکاری با مرکز نگاره می‌یاشند:

1- سازمان زیباسازی شهر تهران

2- موسسه مطالعات هنر اسلامی

3- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مرکز نگاره در راستای معرفی اهداف و چشم‌انداز‌های پژوهشکده در نمایشگاه‌های متعددی شرکت نموده است، که در این بین باعث همکاری‌های حقوقی و حقیقی با افراد و سازمان‌ها شده است.

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری سال برگزاری
1 سویمن نمایشگاه بین المللی صنایع دستی محل دائمی نمایشگاه‏های تهران سال 1393
2 نمایشگاه استانی کتاب محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سال 1392
3 سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سال 1392
4 نمایشگاه هفته پژوهش محل دائمی نمایشگاه‏های تهران سال 1392
5 نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه علمی- کاربردی واحد فرهنگ و هنر سالن مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1392
6 نمایشگاه تخصصی مطبوعات سالن مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 1391
7 نمایشگاه مطبوعات مصلی تهران از سال 1385 تا کنون
8 نمایشگاه بین المللی کتاب مصلی تهران از سال 1383 تا کنون