سرآغاز 

مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره با همکاری موسسه مطالعات هنراسلامی  مجموعه همایش‌های علمی و پژوهشی هنراسلامی را از سال 1391 آغاز نموده است. مرکز مذکور با برگزاری این همایش‌ها در نظر دارد پژوهشگران و علاقمندان به هنر و معماری را به زوایایی از هنراسلامی جلب کنند که دیگر همایش‌ها و سمینارهای علمی به ان توجه نکرده و یا کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. شرکت‌کنندگان و تمامی ارائه ‌دهندگان مقالات از مزایای ویژه این همایش‌ها از جمله چاپ مقالات در نشریات علمی – پژوهشی، علمی – تخصصی و گواهینامه حضور و نیز بسته فرهنگی همایش برخوردار شد.

همایش‌ها ی برگزار شده

1- همایش هنر اسلامی 1 با عنوان: «جايگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی» / زمان برگزاری: اسفند 1391

2- همایش هنر اسلامی 2 با عنوان: «جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش‌های هنراسلامی» / زمان برگزاری: فروردین 1394

3- همایش هنر اسلامی 3 با عنوان: «جایگاه نقش‌های تزیینی در کیفیت یصری هنر اسلامی» / زمان برگزاری: اردیبهشت 1396

همایش‌ها‌ی برگزار نشده

1- همایش هنر اسلامی 4 با عنوان: « کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنر با رویکرد ایرانی اسلامی و توسعه پایدار» /

زمان برگزاری: در دست بررسی

وب سایت همایش: http://www.ichaia.ir