همکاران محترم مرکز تحقیقات

 • دکتر میترا آزاد، استادیار گروه مرمت و بازسازی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمدمهدی اخویان، رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
 • دکتر سیدیوسف امیری، استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
 • دکتر محمد ایرانمنش، استادیار گروه معماری و شهرسازی و اطلاعات میان رشته‌ای دانشگاه باهنر کرمان
 • دکتر حسن بلخاری، استادیار دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
 • دکتر علیرضا بهرمان، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی
 • دکتر مرضیه پیراوی ونک، استادیار دانشگاه هنر و ادیان گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
 • دکتر امیرحسین چیتسازیان، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه کاشان
 • دکتر مهدی حسن زاده، استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر محمدعلی خبری، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ جهاد دانشگاهی
 • دکتر محمد خزایی، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر ایرج داداشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر  اسلامی، حوزه هنری
 • دکتر محمد دهشیری، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دکتر فهیمه دانشگر، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویریدانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران
 • دکتر حسن ذوالفقارزاده، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دکتر محمدعلی رجبی، استادیار، دانشگاه شاهد
 •  دکتر سعید زاویه، استادیار دانشگاه هنر تهران
 • مهندس نصرت الله سپهر، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه
 • دکتر پریسا شاد قزوینی، استادیار گروه نقاشی، دانشگاه الزهرا
 • دکتر مهناز شایسته فر، دانشیار گروه هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسؤل مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره
 • دکتر نادر شایگانفر، استادیار گروه هنر اسلامی دانشگاه پردیس اصفهان
 • دکتر سیدعبدالمجید شریف زاده، عضوهیئت علمی رسمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور
 • دکتر علی اصغر شیرازی، استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه شاهد
 • دکتر زینب صابر، استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
 • دکتر فریده طالب پور، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء
 • دکتر علیرضا طاهری، استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاهسیستان و بلوچستان
 • دکتر محسن طبسی، استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • دکتر خشایار قاضی زاده، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
 • دکتر فریناز فربود، استادیارگروه طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 • دکتر محمد نقی زاده، استادیار گروه شهر سازی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران
 • دکتر محمد هراتی، استادیار دانشگاه سوره، تهران

اعضای محترم وابسته  هئیت علمی مرکز

 • سرکار خانم دکتر میترا آزاد؛ استادياردانشگاه شهيد بهشتي
 • جناب آقای دکتر علیرضا بهرمان؛ عضو هيئت علمي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي –فرهنگي
 • جناب آقای دکتر محمد خزایی؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • جناب آقای دکتر محمدرضا دهشیری؛ استاديار دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
 • جناب آقای دکتر سید حسن سلطانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
 • سرکار خانم دکتر پریسا شادقزوینی؛ استادیار دانشگاه الزهرا
 • سرکار خانم دکتر مهناز شایسته فر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • جناب آقای دکتر مهدی محمدزاده؛  استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • سرکار خانم دکتر فتانه محمودی؛ استادیاردانشکده هنر و معماری مازندران
 • آدل آداموا، مسئول بخش هنر اسلامی، موزه آرمیتاژ، سن پترزبورگ
 • دکتر ابوتراب احمد پناه، استادیار دانشکده هنر، دانشگاه سمنان
 • دکتر صادق آیینه وند، استاد گروه تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر برنارد اکان، پروفسور هنر و معماری اسلامی، دانشگاه آمریکایی قاهره، مصر
 • دکتر رضا اکبریان، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر ساندرا اوب، محقق وفوق دکتری در زمینه هنر اسلامی، دانشگاه سوربون فرانسه
 • استاد علی رجبی هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
 • دکتر زهره زرشناس، استاد و رئیس پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر کارول هلین برند، پروفسور افتخاری تاریخ اسلام، دانشگاه ادینبرو اسکاتلند
 • دکتر رابرت هلین برند، پروفسور افتخاری هنر و معماری اسلامی، دانشگاه ادینبرو اسکاتلند