مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره در ادامه اهداف پژوهشی با تاکید بر استفاده از نقوش تزیینی هنر ایرانی – اسلامی، در دنیای معاصر با سیل عظیم وسایل ارتباط جمعی، تلاش خود را بر این متمرکز کرده است که نقوش زیبای هنر ایرانی – اسلامی را در تمام جنبه‌های وسایل مدرن و سنتی و تمام سنین احیا کند.

پوستر پروژه‌های احیای نقوش تزیینی هنر ایرانی – اسلامی