معرفی واحد

شناسایی توانمندی‌های مراکز رشد و کمک به توسعه و پشتیبانی محققان و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در زمینه ارتقا طرح پژوهشی آنها یکی از فعالیت‌ها و اهداف پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی نگاره می‌باشد

نحوه حمایت

مرکز با محیط حمایتی لازم را برای کارآفرینان جهت توسعه طرح‌هایشان فراهم می‌آورد و از طریق فراهم آوردن امکانات به صورت متمرکز و کاهش هزینه‌های سربار به وسیله در اختیار دادن امکانات و تجهیزات به صورت اشتراکی برای شرکت‌ها رشد و بقای این موسسات را در دوران شکل‌گیری و تاسیس به نحوه موثری بهبود می‌بخشند.

هدف

تسریع و توسعه اقتصادی از طریق ارتقاء کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت‌های اشتغال می‌باشد. مرکز در جهت بهبود دوام و رشد شرکت‌های نوپا جریان پایدار و پیوسته‌ای از کسب و کارهای جدید ایجاد نموده که پتانسیل ایجاد اشتغال و تولید را دارا می‌باشند.

پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی نگاره حامی موسسات و افراد پژوهشگری که اهدافشان دارای چشم‌اندازی همانند مرکز نگاره هستند،‌ می‌باشد