رهنمود ها و ملاحظاتي پيرامون شناسايي و انتخاب موضوع پايان نامه
به طور کلي انتخاب موضوع پايان نامه براي دانشجویان قدم اول بوده و از اهميت خاصي برخوردار است. اگر انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانشجو به درستي انجام نگيرد، بقيه مراحل هم به خوبي انجام نشده و دانشجو براي انجام پروپوزال و پايان نامه با مشکل جدي مواجه مي شود. بنابراين ارائه موضوع پايان نامه بايد کاملا به صورت جدی انجام شود تا دانشجو با مشکل در نوشتن پروپوزال و يا انجام پايان نامه مواجه نشود.

در بيشتر موارد موضوعاتي که براي پايان نامه انتخاب مي شوند داراي يک پايه قوي علمي و مقالات پايه خارجي مي‏باشند که اين مقاله (Base) براي نوشتن پروپوزال و همچنين طرح اصلي پايان نامه بسيار به کار مي آيد. همچنين موضوع پايان نامه که مورد انتخاب قرار مي گيرد بايد متناسب با توانايي دانشجو و علاقه وي باشد تا دانشجو بتواند به راحتي از پس انجام آن برآمده و به راحتي از آن دفاع کند.

پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی نگاره با همکاری موسسه مطالعات هنراسلامی در راستای سایر خدمات پژوهشی، اقدام به تشکیل واحد تبدیل پایان به کتاب کرده است برای اطلاعات بیشتر لطفا مطالب داخل بروشور را مظالعه بفرمایید