هنر اسلامي يكي از پربارترين دوران در تاريخ هنر ايران است. اين هنر نقش به‌سزائي در شكل‌گيري سبك هنري قرون بعدي هنر دوران اسلامي ايران داشته و به اوج و شكوفايي رسيده. شناسايي خصوصيات و نوع تزئينات به كار رفته‌ي اين هنر و كاربرد آن در هنر معاصر امروز از اهداف اين طرح به شمار مي‌رود. اين طرح مي‌كوشد كه با كاربرد نمادين نقوش اسلامي به هويت سازي هنر امروزی بپردازد، و از اين طريق فرهنگ‌ها و سنت‌هاي فراموش شده را دوباره رايج و بازخواني كند. در راستا پژوهشکده فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی نگاره از طريق پردازش و طراحي نقوش تزئيني به هنر امروزی ظاهري جديد و پرمعنا مي‌بخشد. ايجاد ابداع  آثار هنر و معماری اسلامی امروزی‌ با هويت و شاخصه‌هاي فرهنگي – هنري ايراني اسلامی از اهداف اصلي مرکز نگاره است.

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه هنر اسلامی
 • زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
 • شناسایی منابع آثار هنر اسلامی در کتابخانه ها و موزه های داخل و خارج
 • دستیابی به نوع تحول و توسعه ویژگی های آثار هنر اسلامی در ایران و جهان

در زیر لیست کارگاه‌های پژوهشکده فرهنگ و هنراسلامی نگاره  همراه با توضیحات آورده شده است.

نمایش

 • کارگاه نگاهی بر نظریه هنرمندان معاصر در باره فیلم دینی
 • جایگاه نمایش در ایران پس از اسلام
 • بررسی نشانه ها ومعنا در سینمای دینی

هنرهای تجسمی

 • بررسی نقوش هندسی ((هشت ضلعی)) در آثار هنرهای اسلامی
 • بررسی نقوش هندسی در بناهای اسلامی (( بناهای اصفهان عهد صفویه))
 • مطالعه ای در تزیینات معماری ((نقوش گیاهی )) ((مسجد گوهر شاد))
 • آشنایی با نقوش هندسی ایرانی و ترسیم آنها
 • بررسی نقش شمسه در معماری ایرانی اسلامی
 • بررسی نقش نمادین و سمبولیک در هنرهای سنتی ایرانی ((گلیم ایرانی))
 • بررسی نقشمایه ها در آثار هنر شیعی

عکاسی

 • کارگاه های یکروزه عکاسی مسند آیینی
 • کارگاه یکروزه عکس و شعر دینی
 • بررسی نقش عنوان در کارکردهای بیانی عکس

صنایع‌دستی

 • سیر تحول فلزکاری در دوران اسلامی
 • کارگاه نگرشی بر تحولات صنایع صنایع دستی جهان اسلام در عصر معاصر
 • فلزکاری اسلامی در دوران اسلامی

کتاب‌آرایی

 • بررسی هنر کتاب آرایی با الهام از مذهب شیعه در دوران صفویه
 • بررسی تنوع در خوشنویسی در آثار مکتوب اسلامی   ( دوره صفویه)    ( با تعیین دوره)
 • بررسی منتخبی از مرقعات کتابخانه آستان قدس رضوی
 • بررسی منتخبی از مرقعات کتابخانه آستان قدس
 • بررسی تنوع در خوشنویس ایرانی
 • بررسی هنر کتاب آرایی و تجلید با الهام  ازمذهب شیعه در دوران صفویه
 • بررسی چهره های ماندگار در بیداری هنر ایلامی (نگارگری)
 • بررسی نقش نگاره های کهن ایرانی برای آشنایی با معماران و صنعتگران

گرافیک

 • کارگاه آسیب شناسی بسته بندی و عرضه محصولات صنایع دستی   (محصولات نساجی)
 • بررسی تصویر سازی در محیط زیست با رویکرد ( احترام به محیط زیست)
 • آشنایی با موزه ها
 • آشنایی با موزه مترو پایتن (آثار اسلامی ایرانی )

نساجی

 • کارگاه یکروزه بررسی فرهنگ واندیشه ایرانی – اسلامی در طراحی پوشاک
 • بررسی رو دوزیها در نساجی ایرانی
 • کارگاه زیبا شناسی در پوشاک اقوام مسلمان ایرانی
 • نقد در طراحی لباس ارانی با رویکرد به خلاقیت
 • آشنای با سبک های مدرن طراحی لباس در الگوی اسلامی ایرانی
 • بررسی نقوش حیوانی در نساجی دوران ساسانیان
 • جایگاه پوشاک در اسلام بررسی طراحی و نقش و رنگ در پوشاک دوران قاجاریه
 • بررسی هنر شیعی در تاریخ اسلام ( نساجی)
 • بررسی نقوش جانوری در طراحی پارچه بعد از اسلام
 • جایگاه پوشاک در عصر اسلامی
 • بررسی پارچه بافی از قرون اولیه اسلام تا دوره سلجوقی

فرش

 • بررسی نگرش عرفانی در طراحی فرش ایرانی
 • بررسی جایگاه ترنج  در قالی ایرانی
 • بررسی جایگاه نقوش ابنیه اسلامی در قالی ایرانی
 • بررسی نقش اساطیر در قالی ایرانی
 • بررسی نماد و نشانه در قالی ایرانی

معماری

 • بررسی رنگ و نقش در مساجد ایرانی (مسجد امام اصفهان)
 • معماری ایرانی در قلمرو آل بویه
 • تقابل مادیات و معنویات در معماری شهری امروز  (شهر اصفهان)
 • کارگاه بررسی اشتراکات معماری ایرانی با فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی
 • بررسی الگوهای معماری ایرانی اسلامی با رویکرد شهر یزد
 • بررسی نقوش هندسی بناهای اسلامی  (بناهای اصفهان عصر صفویه)
 • مطالعه ای در تزیینات معماری ((نقوش گیاهی)) مسجد گوهر شاد
 • بررسی نقش شمسه در معماری ایرانی اسلامی
 • بررسی نقوش نمادین و سمبولیک در هنرهای سنتی ایرانی (گلیم ایرانی )
 • جایگاه نقوش اسلیمی در هنر اسلامی
 • بررسی معماری اسلامی در قاره هند
 • بررسی جایگاه گچبری در معماری اسلامی

موسیقی

 • جایگاه موسیقی در عصر ساسانیان

هنراسلامی

 • کارگاه بررسی ساخت وساز ، ترکیب بندی ، دید خلاقانه در هنر سلامی
 • بررسی هنر دینی و نگاه دینی به هنر
 • بررسی جایگاه هنر اسلامی در جامعه مدرن
 • تضادها و تشابهات هنر اسلامی وهنر چینی
 • بررسی جایگاه روح انسان در هنر سالامی
 • تقابل سنت و مدرنتیه در هنر اسلامی (بررسی دیدگاه نویسندگان کتب هنر سالامی)
 • بررسی جایگاه هنر اسلامی در جامعه مدرن
 • کارگاه نقد آثار اسلامی عصر صفویه در شهر قزوین

ادبیات

 • کارگاه آشنایی با نگارگری دوره تیموری  (با رویکرد ادیبات عرفانی )
 • کارگاه آشنایی با نگاره های عصر صفوی ( با رویکرد در ترسیم اشعار مثنوی معنوی در باب داستان پیامبران)
 • کارگاه نشانه و معنا شناسی در ادبیات اسلامی
 • بررسی رویکرد ادبیات مدرن ایرانی در پشتوانه معماری اسلامی در عصر معاصر