مقدمه کلی در رابطه با هنر اسلامی و مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره

هنر اسلامی به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان و نه لزوماً توسط مسلمانان رواج داشته است. هرچند که این هنرها در مواردی با تعالیم و شریعت اسلام انطباق نداشته باشد ولی تاثیر فرهنگ اسلامی و منطقه‌ای در آن به‌خوبی نمایان است. هنر اسلامی یکی از دوران‌های شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری در عرصه هنری به‌شمار می‌آید و شامل انواع متنوعی از هنر همچون معماری، خوشنویسی، نقاشی، سرامیک و مانند آن‌ها می‌شود. بر همین مبنا مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره از زمان تاسیس در سال 1387 با ایجاد دو گروه تخصصی مطالعاتی اقدام به پژوهش و مطالعه در رابطه با هنر دوران اسلامی ایران نمود.

الف- اهداف بلند مدت(5 ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

 • مطالعه و پژوهش در زمینه نقوش و تزئینات به کار رفته در تزئینات کتیبه‏ای مساجد جامع ایرانی، کاشی‎های ایرانی و اسلامی، منسوجات ایرانی- اسلامی، فرش و دست بافته‎های ایرانی- اسلامی، سفالگری ایرانی- اسلامی و جهان اسلام، فلزکاری ایرانی- اسلامی و نگارگری ایرانی- اسلامی؛
 • روش‎های نوین سواد دیجیتالی با ارتقاء دانش استفاده از نرم افزارها و ارتقاء تفکر دیجیتالی در زمینه نقوش و تزئینات هنر اسلامی؛
 • تجاری سازی، بکارگیری و روزآمدسازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات نگاره در زمینه تزئینات هنر ایرانی- اسلامی؛
 • روش‌های نوین علمی- اقتصادی برای تجاری شدن نتایج تحقیقات؛
 • مطاله و پژوهش در زمینه پژوهش های میان رشته­ای و چندگرایشی مابین تزئینات هنر اسلامی و سایر رشته‎ها؛
 • بازنگری مستمر برنامه­های پژوهشی و آموزشی حوزه تزئینات هنر اسلامی متناسب با دانش روز و نیازهای کشور و همگام با دانشگاه‏های معتبر ایران و جهان؛
 • ایجاد تحول در طراحی شیوه­های مناسب پرورش خلاقیت و نوآوری تزئینات؛
 • افزایش میزان انطباق فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی گروه تزئین هنر اسلامی با نیازهای کشور.

 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

 • فناوری‏های نوین در زمینه ارائه نقوش و تزئینات به کار رفته در آثار هنر اسلامی؛
 • بررسی بهترین نمونه‎های روش‎های نوین سواد دیجیتالی در زمینه نقوش و تزئینات هنر اسلامی؛
 • ارائه راه‎کارهای تجاری سازی، بکارگیری و روزآمدسازی دستاوردهای پژوهشی تزئینات هنر اسلامی؛
 • تعریف پروژه­های تحقیقاتی در جهت رفع نیازهای حوزه پژوهش در زمینه تزئینات هنر اسلامی؛
 • جهت دهی طرح­های پژوهشی به سمت تحقیقات میدانی و تحقیقات تجربی با نگاه رفع نیازهای حوزه پژوهش در زمینه تزئینات هنر اسلامی؛
 • مطالعه در بهترین نمونه‎های روش‌های نوین علمی- اقتصادی برای تجاری شدن نتایج پژوهش؛
 • ارائه راه‎کارهای نوین پژوهش های میان رشته­ای و چندگرایشی مابین تزئینات هنر اسلامی و سایر رشته‎ها؛
 • شناسایی منابع آثار تزئینات هنر اسلامی در کتابخانه‎ها و موزه‎های داخل و خارج از کشور؛

دکتر مهناز شایسته­‌فر دانش ­آموخته مقطع دکتری پژوهش هنر اسلامی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، موسس و مدیر موسسه مطالعات اسلامی و مدیر گروه تزیین هنر اسلامی مرکز تحقیقات می­باشند. ایشان با بیش از دو دهه فعالیت آموزشی- پژوهشی در زمینه هنر اسلامی و پژوهش هنر و با دارا بودن 85 مقاله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی از ابتدای آغاز فعالیت مرکز تحقیقات بعنوان مدیر گروه تزیین هنر اسلامی مشغول به فعالیت بوده‌­اند.

پژوهشگران علاقمند به همکاری رزومه خود را به ایمیل مرکز تحقیقات نگاره ارسال کنند. باتشکر

negarehresearch@yahoo.com

الف- اهداف بلند مدت(5 ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

 • مطالعه و پژوهش در زمینه مبانی آثار هنر ایرانی- اسلامی؛
 • تجاری سازی، بکارگیری و روزآمدسازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات نگاره در زمینه مبانی هنر اسلامی؛
 • روش‌های نوین علمی- اقتصادی برای کاربردی شدن نتایج تحقیقات گروه؛
 • مطاله و پژوهش در زمینه پژوهش های میان رشته­ای و چندگرایشی مابین مبانی هنر اسلامی و سایر رشته‎ها؛
 • بازنگری مستمر برنامه­های پژوهشی و آموزشی حوزه مبانی هنر اسلامی متناسب با دانش روز و نیازهای کشور و همگام با دانشگاه‏های معتبر ایران و جهان؛
 • افزایش میزان انطباق فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی گروه مبانی هنر اسلامی با نیازهای کشور.

 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

 • فناوری‏های و دستاوردهای نوین در زمینه مبانی هنر اسلامی؛
 • بررسی بهترین نمونه‎های روش‎های نوین سواد دیجیتالی در زمینه مبانی هنر اسلامی؛
 • ارائه راه‎کارهای تجاری سازی، بکارگیری و روزآمدسازی دستاوردهای پژوهشی مبانی هنر اسلامی؛
 • تعریف پروژه­های تحقیقاتی در جهت رفع نیازهای حوزه پژوهش در زمینه مبانی هنر اسلامی؛
 • جهت دهی طرح­های پژوهشی به سمت تحقیقات میدانی و تحقیقات تجربی با نگاه رفع نیازهای حوزه پژوهش در زمینه مبانی هنر ایرانی- اسلامی؛
 • مطالعه در بهترین نمونه‎های روش‌های نوین علمی- اقتصادی برای تجاری شدن نتایج پژوهش؛
 • ارائه راه‎کارهای نوین پژوهش های میان رشته­ای و چندگرایشی مابین مبانی هنر اسلامی و سایر رشته‎ها؛

شناسایی منابع مبانی هنر اسلامی در کتابخانه‎ها و موزه‎های داخل و خارج از کشور؛

دکتر محمد خزایی دانش آموخته مقطع دکتری ارتباط تصویری (گرافیک) از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس می­باشد. ایشان همچنین بعنوان عضو هیأت موسس و معاون موسسه مطالعات هنر اسلامی مشغول فعالیت بوده و تاکنون از ایشان 84 مقاله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. ایشان از سال 1387 و همزمان با آغاز فعالیت مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره بعنوان مدیر گروه مبانی هنر اسلامی مشغول به فعالیت می­باشند.

پژوهشگران علاقمند به همکاری رزومه خود را به ایمیل مرکز تحقیقات نگاره ارسال کنند. باتشکر

negarehresearch@yahoo.com